مقاومت ترمز سرامیکی

مقاومت ترمز سرامیکی هشت پر

IMG_79579

مقاومت ترمز سرامیکی لعاب دار